LoxBerry - Integrera Smart Meter med IR-läshuvud i Loxone och visualisera strömförbrukning - meintechblog.de (2023)

Den första appliceringen av mitt nybakade LoxBerry-system (Inledande installationsguide) är integrationen av Landis & Gyre E350-elmätaren i Loxone, som nyligen installerades av det lokala allmännyttiga företaget. Aktuell prestanda och mätaravläsning läses ut med "SmartMeter"-plugin med D0-protokollet med hjälp av ett IR-läshuvud och vidarebefordras till Loxone via UDP-meddelande. Där tas sedan data emot via ett "virtuellt UDP-inmatningskommando" och utvärderas och visualiseras slutligen via modulen "förbrukningsräknare".

Hur detta fungerar i detalj och vad jag skulle vilja göra med förbrukningsdata i framtiden är innehållet i följande blogginlägg.

Elmätare med IR-gränssnitt

För den här presenterade applikationen krävs en elmätare som har ett IR-gränssnitt som kan avläsas med D0- eller SML-protokollet – i bästa fall förstås utan kryptering (AES), eftersom det annars blir svårare. I mitt fall är det denLandis & Gyre E350 EDL21, som kan adresseras via D0. Här ska man ha tur, vilken mätare det lokala allmännyttiga företaget använder. Många "nätoperatörernas elektroniska mätare" är öppnavolkzaehler.orglistade, inklusiveE350.

I den som används härSmartMeter-plugin för LoxBerryDet finns för närvarande följande fördefinierade profiler för elmätare:

 • Iskra MT173 (D0-protokoll)
 • Iskra MT173 (SML-protokoll)
 • Iskra MT174 (D0-protokoll)
 • Iskra MT174 (SML-Prokotoll)
 • Iskra MT175 (D0-protokoll)
 • Iskra MT175 (SML-protokoll)
 • Iskra MT681 (SML-protokoll)
 • Landis & Gyre E320 (D0-Protokoll)
 • Landis & Gyre E350 (D0-protokoll) <- min modell
 • Pafal 20ec3gr (D0-protokoll)
 • Siemens TD-3511 (D0-protokoll)

Fler kommer förmodligen att följa i framtiden. Vem kan ta reda på den aktuella statusen och/eller direkt med pluginförfattarenMichael Schlenstedtvill komma i kontakt kan du göra det idenna LoxForum-trådigen.

Kompatibelt IR-läshuvud

Utöver programvaran krävs ett kompatibelt IR-läshuvud för att läsa av elmätaren. Insticksprogrammet stöder "Volkszaehler"-kompatibla varianter. Som jag förstår det kan ett lämpligt USB-läshuvud mailas tillwiki.volkszaehler.org IR läs/skrivhuvudMen istället fick jag denWeidmann elmätare, smart mätare IR (infraröd) skriv-/läshuvud USB (affiliatlänk)hämtade, som omedelbart var tillgänglig.

Den kommer direkt med en USB-kabel för att ansluta läshuvudet till RaspberryPi.

Rolig detalj: Höljet till läshuvudet verkar ha gjorts med hjälp av en 3D-skrivare, åtminstone plastens struktur antyder det.

Så här ser han ut från andra sidan.

IR-läsaren hålls sedan helt enkelt vid lämplig punkt på elmätaren, där den fixeras direkt av en magnet. Nu behövs bara en finjustering så att läs- och skrivhuvudena kan ligga direkt ovanpå varandra och "prata" med varandra. USB-kabeln ska fästas lite längre ner på elmätaren så att läsaren inte halkar sen.Så här ser den ut när den är klar.

USB-kabeln drogs sedan till RaspberryPi i styrskåpet via en tom ledning så att den inte kan komma i direkt kontakt med strömförande ledningar. Nu vill vi återigen påpeka att sådant arbete kan vara livsfarligt och endast får utföras av kvalificerad personal (elektriker). För alla andra: hands off och ta hjälp av en professionell som kommer att installera det hela.

Installera LoxBerry SmartMeter-plugin

Installationen av plugins i LoxBerry följer alltid samma mönster som förklaras nedan med SmartMeter som exempel.

I LoxBerrys huvudmeny visas "Pluginhantering” ringde.

Nu måste lämplig installationsfil för SmartMeter laddas upp manuellt. Alla plugins finns iofficiella plugin-katalogenatt hitta.

Men jag fick SmartMeter-plugin frånLoxforumladdas eftersom den lokala versionen(direkt nedladdning)hade redan rätt profil "Landis & Gyre E320 (D0-protokoll)" för min elmätare. Notera: Jag har E350, men profilen för E320 fungerar också utan några märkbara underskott.

Uppdatering från 2017-08-08:Pluginförfattaren Michael tog mitt blogginlägg direkttas som ett tillfälleför att uppgradera dess plugin till version 0.3. Nu har även E350-mätaren fått en egen profil. Tack så mycket!

Pluginen som laddas ner som zip-arkiv väljs sedan från datorn under "Välj fil" (packa inte upp zip-filen!). Genom att klicka på "Installera" startar installationsprocessen.

Installationsstegen kan övervakas i loggen som nu öppnas. Senast efter en minut ska processen slutföras med meddelandet "Installationen har slutförts".

Klicka nu på "Nästa". Efter installationen eller en uppgradering meddelas i allmänhet en omstart, så starta om systemet nu.

Efter omstarten kan plugin-programmet du just installerade hittas i huvudmenyn.

Ett klick på ikonen ochkonfigurationssidanLäser in.

Konfigurera SmartMeter-plugin

Här klickar du på knappen "Sök efter I/R-läshuvuden" (1). Läshuvudet "A506KKWI" som redan är anslutet till RaspberryPi via USB ska då skrivas in direkt i fältet "Description".

Posten "Skicka data via UDP" (2)" växlas till "På" så att den lästa datan också överförs till Loxone. Om du inte har en bra anledning att göra det, lämna helt enkelt porten på 7000, eftersom det ibland kan uppstå problem med överföringen när du väljer olika portar (Loxone blockerar tydligen till och med vissa portar på infall).

Posten "Frågemätare automatiskt" förblir avaktiverad tills vidare. Den kan aktiveras senare så fort allt går smidigt i det efterföljande testet.

Under "Räknare" (3) valde jag sedan lämplig "Landis & Gyre E320 (D0-Protocol)" för mig.

Slutligen sparas konfigurationen permanent i systemet med "Spara" (4).

Nu börjar det bli spännande. Efter att pluginsidan har laddats om kan en första avläsningsprocess startas med knappen "Frågemätare manuellt". Efter några sekunder bör loggfilen fyllas.

De relevanta avsnitten måste nu bestämmas utifrån den visade texten.

I mitt fall är det här posten för att läsa ut de 1332.186 kWh som förbrukats hittills:A506KKWI:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:001332.186;

Å andra sidan är detta posten som matar ut strömstaplarna (här från 0,7364 kW eller 736 W): "A506KKWI:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.7364;"

Spara nu dessa två strängar i ett textdokument, eftersom de senare kommer att behövas som "UDP-kommandoidentifierare" för att kunna ta emot värdena korrekt i Loxone. Detaljer om det på ett ögonblick.

Om allt gick bra, ändras posten "Frågemätare automatiskt" till "På" i plugin-programmet. Som intervall har jag nu helt enkelt valt det lägsta värdet på 1 minut i testsyfte. Ett värde på 5 eller 10 kommer förmodligen också att räcka i framtiden. Jag är inte riktigt säker på ännu vad som är bäst eller mest praktiskt.

Integrering i Loxone

Proceduren för att ta emot UDP-meddelanden är alltid densamma i Loxone vad gäller struktur. Bokmaskar kan också få alla detaljer iLoxone Dokumentation – Kommunikation min UDPdra in i. Mer information finns också påLoxwiki – Definiera UDP-ingångatt hitta.

I Loxone Config definieras först en "Virtuell UDP-ingång". I mitt fall har posten "Label" "Loxberry". "7000" är redan inmatat som "UDP-mottagningsport" som standard, vilket måste matcha posten från SmartMeter-plugin.

Nu är "Loxberry"-posten vald (1) och "UDP Monitor" (2) öppnas först. I fönstret nedan ska nu nya UDP-meddelanden från LoxBerry-plugin som just har installerats komma varje minut, förutsatt att en automatisk fråga av räknaren är inställd. Textposterna för den totala förbrukningen (3) och den aktuella prestanda som bestämts ovan ska nu också finnas i texten.

Ett "Virtuellt UDP-ingångskommando" (4) måste nu definieras för vart och ett av dessa värden. "Kommandoidentifieraren" för den totala förbrukningen ("elmätare kWh") ser ut så här:

\iA506KKWI:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:\i\v

I meddelandet används strängen förstA506KKWI:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:(det tidigare bestämda) sökte. Eftersom den överförda strängen inte innehåller några mellanslag måste denna post också ha en\imåste läggas till före och efter så att logiken faktiskt hittar denna del av texten. De\vpå slutet betyder att det överförda värdet ska läsas som en variabel. Detta värde visas sedan av "Virtual UDP input command" och kan senare "bearbetas" i Loxone.

Det andra värdet för den aktuella effekten definieras på samma sätt. "Kommandoidentifieraren" för den aktuella effekten ("effektmätaren W") ser ut så här:

\iA506KKWI:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:\i\v

Denna kommandoidentifierare kan naturligtvis variera beroende på vilken elmätare som används och dess konfiguration gjord av det kommunala verket.

Som du kan se från skärmdumpen ovan kopplade jag UDP-ingångskommandona till ett "Consumption meter"-block, inkommande värden skulle annars läggas till. "Elmätare W" kommer till ingången "P" för att överföra den aktuella effekten till blockera.

Det är viktigt att värdet på "Elmätare W" måste formateras om i förväg. Mätaren returnerar enheten "Watt", men förbrukningsmätaren förväntar sig "Kilowatt" (även om den senare visar värdet i Watt). "Korrigeringen" i Loxone används därefter. "Input2" är inställt på "1" och "Output2" till "1000".

Så snart konfigurationen har överförts till Miniservern kan resultatet granskas direkt i visualiseringen.

Statistiken visar då ganska tydligt hur mycket el som har förbrukats de senaste dagarna.

Detta ger dig en ganska snabb uppfattning om hur mycket el som förbrukas. Gårdagens lördag var i särklass "killer day" med nästan 22 kWh, här gick tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin flera gånger.

från mitt dagliga liv

Att ställa in UDP-ingångarna i Loxone var inget nytt för mig förutom att ange rätt UDP-kommando-ID med \i-specialfunktionen. Efter några minuter var detta första problem borta. Det finns faktiskt inte mycket att säga om installationen av SmartMeter-pluginen i LoxBerry. Som utlovat av LoxBerry fanns det inget annat att göra förutom några klick - ingen terminal hacking eller liknande.

Kostnaderna för hårdvaran var också hanterbara, en RPI och tillbehör (detaljer i artikelnInstallera LoxBerry på Raspberry Pi på 10 minuter - den ultimata förlängningen för ditt smarta hem från Loxone) och denWeidmannIR-läsare (affiliatlänk)själv. Klart. Speciellt eftersom du kan "missbruka" RPI:n för många andra tillfällen. Mer om detta i följande blogginlägg om ämnetLoxBerry.

Vad gör jag med prestanda- och förbrukningsdata nu? Först och främst är jag lite chockad över hur mycket el som "bränns" vid normal drift. 🙂

Så jag kommer nu gradvis att koppla bort alla standby-konsumenter från strömförsörjningen, så länge ingen är hemma - det kan till och med vara möjligt att dela upp detta i enskilda rum, för varför skulle TV:n, AV-receivern och Amazon Echo onödigt förstöra standby-strömmen när innan ingen är i vardagsrummet. Närvarodetekteringen via närvarodetektorerna i kombination med dörrkontakterna fungerar i alla fall väldigt bra, så jag kommer att använda denna logik för att koppla bort motsvarande uttag (varje uttag i huset kan kopplas individuellt ändå) från strömförsörjningen. Enheter som QNAP-NAS, som drar mycket ström, går nu över till standby - åtminstone på natten. Här behöver jag även ett gränssnitt mot Loxone för att automatisera detta. Kanske ett förslag på ett nytt LoxBerry-plugin...

Det finns också många andra apparater (t.ex. ventilationssystem, hushållsvattenverk eller cirkulationspump för varmvatten) som kan styras mer effektivt - allt är trots allt redan beroende av Loxone. Cirkulationspumpen (hänger direkt på ett omkopplingsbart uttag) har redan några regler. Den är alltid avstängd mellan 01.00 och 05.00. Resten av tiden tänds den bara i 10 minuter så fort någon är i köket eller i badrummet. Tre minuter efter att pumpen slagits på levererar varje vattenkran varmvatten direkt. Hittills fungerar detta bra. Definitivt bättre än den gamla skolans tidbrytare som vår fastighetsutvecklare hade installerat med en adapterkontakt. Och det 2017.

Så sakta men säkert fortsätter optimeringen av strömförbrukningen, och de avlästa prestanda- och förbrukningsvärdena hjälper verkligen en hel del, särskilt för att kunna bedöma effekterna av individuella energibesparande åtgärder. Nu är i alla fall de tekniska kraven på plats och allt loggas i Loxone så att utvecklingen kan observeras objektivt.

Och ett mer allmänt ord om strömförbrukning i det smarta hemmet. För många leverantörer är "sparande av el" ett försäljningsargument för ett smart hem. Enligt mig är det lite absurt om man bara tar en snabb titt på merförbrukningen som genereras enbart av de nödvändiga styrelementen och deras strömförsörjning. Jämfört med ett soptippshus måste du automatisera och optimera mycket för att ens börja återställa det. Det är därför det här försäljningsargumentet är mer illusion än verklighet för mig, i själva verket handlar Smart Home i huvudsak om att öka boendekomforten och tryggheten, åtminstone enligt min mening.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 20/10/2023

Views: 5373

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.